12.41%એ પહોંચ્યો જથ્થાબંધ ફુગાવો, હવે RBI કેટલો વધારશે રેપો રેટ?

જથ્થાબંધ ફુગાવો કેમ વધ્યો? શું લોન હજુ પણ મોંઘી થવાની છે? બુધવારે શેરબજારમાં શું થયું? જાણવા માટે જુઓ અમારો પ્રોગ્રામ MONEY TIME...

  • Team Money9
  • Last Updated : September 14, 2022, 15:59 IST
Published: September 14, 2022, 15:59 IST

12.41%એ પહોંચ્યો જથ્થાબંધ ફુગાવો, હવે RBI કેટલો વધારશે રેપો રેટ?