જથ્થાબંધ ફુગાવો કેટલો થયો? સસ્તી હોમ લોન કોને મળશે? સૌથી મોટી ખાનગી બેન્ક FD પર કેટલું વ્યાજ આપે છે?

જથ્થાબંધ ફુગાવો કેટલે પહોંચ્યો? ક્યાંથી મળશે સસ્તી હોમ લોન? પરાઠા પર કેટલો GST લાગશે? સૌથી મોટી ખાનગી બેન્કના FDના રેટ કેટલા થયા? સાંભળો આ પૉડકાસ્ટ...

  • Team Money9
  • Last Updated : October 14, 2022, 14:55 IST
Published: October 14, 2022, 14:55 IST

જથ્થાબંધ ફુગાવો કેટલો થયો? સસ્તી હોમ લોન કોને મળશે? સૌથી મોટી ખાનગી બેન્ક FD પર કેટલું વ્યાજ આપે છે?