જીવનજરૂરી ચીજોની મોંઘવારી ટૂંક સમયમાં દૂર થશેઃ સરકારે આપી ખાતરી

ક્યારથી ઘટશે લોટના ભાવ? AC, ફ્રીજ ક્યારથી થશે મોંઘા? લગ્નમાં ખાણીપીણીનો ખર્ચ કેટલો વધશે? જાણવા માટે જુઓ MONEY TIME...

  • Team Money9
  • Last Updated : September 13, 2022, 15:17 IST
Published: September 13, 2022, 15:17 IST

જીવનજરૂરી ચીજોની મોંઘવારી ટૂંક સમયમાં દૂર થશેઃ સરકારે આપી ખાતરી