શેરબજારમાં તેજીનું શું છે કારણ? ખાદ્યતેલના ભાવ ઘટશે? કેવી સ્કીમની SIP બંધ થવાની છે?

સેન્સેક્સ શા માટે નવી ટોચે પહોંચ્યો? તેલ, ઘઉં, ચોખાના ભાવ અંગે સરકારી અધિકારી શું બોલ્યા? સેબીએ કઈ SIP બંધ કરવાની સૂચના આપી?

  • Team Money9
  • Last Updated : November 24, 2022, 15:38 IST
Published: November 24, 2022, 15:38 IST

શેરબજારમાં તેજીનું શું છે કારણ? ખાદ્યતેલના ભાવ ઘટશે? કેવી સ્કીમની SIP બંધ થવાની છે?