એરટેલનો આ પ્લાન થયો બંધ | અર્થતંત્ર અંગે Goldman Sachsએ શું કહ્યું? શું મંદી આવી રહી છે?

એરટેલે કયો પ્લાન મોંઘો કર્યો? મધર ડેરીનું દૂધ કેટલું મોંઘું થયું? અર્થતંત્ર કેટલી વૃદ્ધિ કરશે? શેરબજારમાં શું થયું? કઈ કંપની શેરબજારમાં પ્રવેશી?

  • Team Money9
  • Last Updated : November 21, 2022, 15:59 IST
Published: November 21, 2022, 15:59 IST

એરટેલનો આ પ્લાન થયો બંધ | અર્થતંત્ર અંગે Goldman Sachsએ શું કહ્યું? શું મંદી આવી રહી છે?