મની ટાઈમઃ સાંભળો ખાદ્ય ચીજવસ્તુઓની, રૂપિયાની, GSTની અને ઓટોમોબાઈલ ઉદ્યોગની ખબર

ખાદ્ય મોંઘવારીને અંકુશમાં લેવા સરકારનો શું છે પ્લાન? સૌથી વધુ કયા રાજ્યમાંથી પકડાઈ GST ચોરી? નવેમ્બરમાં કેટલા વાહન વેચાયા? રૂપિયો કેટલો સસ્તો થયો?

  • Team Money9
  • Last Updated : December 6, 2023, 14:58 IST
Published: December 6, 2023, 14:58 IST

મની ટાઈમઃ સાંભળો ખાદ્ય ચીજવસ્તુઓની, રૂપિયાની, GSTની અને ઓટોમોબાઈલ ઉદ્યોગની ખબર