મની ટાઈમઃ સાંભળો ઘઉંના લોટની, મનરેગા યોજનાની, લોનની અને અંબાણીના સોદાની ખબર

મનરેગા હેઠળ કામની માંગ કેમ વધી રહી છે? શા માટે ઘઉંનો લોટ સસ્તો થઈ શકે છે? લોન માર્કેટમાં શું ચાલી રહ્યું છે? ક્યાં છે લોનની સૌથી વધુ માંગ? નાની ઉંમરે કઈ લોનની મહત્તમ માંગ છે? અંબાણીએ હવે કોની સાથે સોદો કર્યો?

  • Team Money9
  • Last Updated : November 3, 2023, 15:51 IST
Published: November 3, 2023, 15:51 IST

મની ટાઈમઃ સાંભળો ઘઉંના લોટની, મનરેગા યોજનાની, લોનની અને અંબાણીના સોદાની ખબર