મની ટાઈમઃ ડુંગળી કેમ મોંઘી થઈ? કોણ ખરીદે છે જૂના સ્માર્ટફોન? કેટલી કિંમતના વાહનો પર લાગશે વધારે ટેક્સ?

ભારતમાં કઈ ટેકનોલોજી કંપની કરશે ઉત્પાદન? ડુંગળીના ભાવ કેમ વધી ગયા? સ્માર્ટફોન માર્કેટમાં શું ચાલી રહ્યું છે? કેટલી કિંમતના વાહન પર લાગશે વધારે ટેક્સ?

  • Team Money9
  • Last Updated : October 19, 2023, 13:54 IST
Published: October 19, 2023, 13:54 IST

મની ટાઈમઃ ડુંગળી કેમ મોંઘી થઈ? કોણ ખરીદે છે જૂના સ્માર્ટફોન? કેટલી કિંમતના વાહનો પર લાગશે વધારે ટેક્સ?