મની ટાઈમઃ ખાંડની નિકાસ અંગે સરકારે કયો નિર્ણય લીધો? સરકારે કોને આપી ખુશખબર? ગોલ્ડ લોનની માંગ કેમ વધી?

કેબિનેટની બેઠકમાં કયા મહત્ત્વનાં નિર્ણયો લેવાયા? ગૂગલે ક્યાં ઑફિસ સ્પેસ ભાડે લીધી? ઝોમેટોનો શેર કેમ વધ્યો? ખાંડની નિકાસ અંગે સરકારે શું કહ્યું? ગોલ્ડ લોન લેનારા કેમ વધી ગયા?

  • Team Money9
  • Last Updated : October 18, 2023, 16:01 IST
Published: October 18, 2023, 16:01 IST

મની ટાઈમઃ ખાંડની નિકાસ અંગે સરકારે કયો નિર્ણય લીધો? સરકારે કોને આપી ખુશખબર? ગોલ્ડ લોનની માંગ કેમ વધી?