મની ટાઈમઃ ખાદ્ય ફુગાવો કેટલો થયો? ચોખા સસ્તા થશે? કઈ બેન્કની FDના રેટ વધ્યા?

ફુગાવાનો દર કેટલો થયો? ચોખાની નિકાસ ફરી શરૂ થશે? TCSએ કઈ મહત્ત્વની જાહેરાત કરી? એર ઈન્ડિયાની ઑફર કોના માટે કામની? FDના રેટ કઈ બેન્કોએ વધાર્યાં?

  • Team Money9
  • Last Updated : October 12, 2023, 16:07 IST
Published: October 12, 2023, 16:07 IST

મની ટાઈમઃ ખાદ્ય ફુગાવો કેટલો થયો? ચોખા સસ્તા થશે? કઈ બેન્કની FDના રેટ વધ્યા?