મની ટાઈમઃ અમદાવાદના હાઉસિંગ માર્કેટમાં તેજી | ઈન્ડસઈન્ડ બેન્ક અને કેનેરા બેન્કે FDના રેટમાં કર્યાં ફેરફાર

અમદાવાદમાં કેટલા ઘર વેચાયા? કઈ બેન્કોએ FDના વ્યાજ દરમાં ફેરફાર કર્યો? કેટલી કંપનીના IPO લાઈનમાં છે?

  • Team Money9
  • Last Updated : October 5, 2023, 15:52 IST
Published: October 5, 2023, 15:52 IST

મની ટાઈમઃ અમદાવાદના હાઉસિંગ માર્કેટમાં તેજી | ઈન્ડસઈન્ડ બેન્ક અને કેનેરા બેન્કે FDના રેટમાં કર્યાં ફેરફાર