મની ટાઈમમાં સાંભળો ખરીફ પાકના ટેકાના ભાવ, BSNLની આર્થિક સહાય, TCS, મહિલા સમ્માન સ્કીમ અને સસ્તી દવાની ખબર

મની ટાઈમ બુલેટિનઃ ગુજરાતમાં કેટલા છે ઈલેક્ટ્રિક વ્હિકલ્સ? સરકારે કયા પાકના ટેકાના ભાવ વધાર્યાં? BSNLને કેટલી સહાય મળશે? TCSએ ફાઈનલ ડિવિડન્ડ માટે કઈ તારીખ રેકોર્ડ ડેટ નક્કી કરી? જન ઔષધિ કેન્દ્રો ક્યાં ખુલશે?

Published: June 7, 2023, 16:06 IST

મની ટાઈમમાં સાંભળો ખરીફ પાકના ટેકાના ભાવ, BSNLની આર્થિક સહાય, TCS, મહિલા સમ્માન સ્કીમ અને સસ્તી દવાની ખબર