મની ટાઈમ બુલેટિનઃ સાંભળો અદાણી, અંબાણી અને ગુજરાતની કંપનીની ખબર

અદાણી ગ્રૂપમાં શું થઈ રહ્યું છે? મોરેશિયસ સરકારે અદાણી અંગે શું કહ્યું? કયા મસાલાના ભાવમાં જોવા મળ્યો તેજીનો કરંટ? અંબાણી હવે ગાડીઓ પણ વેચશે? શું પાકિસ્તાન ડિફૉસ્ટ થશે? જાણવા માટે જુઓ Money Time....

Published: May 11, 2023, 14:58 IST

મની ટાઈમ બુલેટિનઃ સાંભળો અદાણી, અંબાણી અને ગુજરાતની કંપનીની ખબર