કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોની હોળી બગાડી | ગામડાંમાં વધી બેકારી | દૂધના ભાવ દિવાળી સુધી ઊંચા જ રહેશે?

હવામાન વિભાગે શું આગાહી કરી? દેશમાં બેરોજગારીનો દર કેટલો છે? શું દૂધના ભાવ નહીં ઘટે? મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીઓ કેવી જાહેરાત નહીં બતાવી શકે?

Published: March 7, 2023, 15:00 IST

કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોની હોળી બગાડી | ગામડાંમાં વધી બેકારી | દૂધના ભાવ દિવાળી સુધી ઊંચા જ રહેશે?