ફાગણમાં અષાઢી માહોલ | કપાસના ભાવ 40% ઘટ્યા | તુવેર પર નહીં લાગે ડ્યૂટી | Toll Tax વધશે?

ક્યાં વરસ્યો કમોસમી વરસાદ? ટેક્સટાઈલ કંપનીઓમાં તેજી આવશે? સરકારે હોળી અગાઉ કઈ ખુશખબર આપી? શું હાઈવે પર વધુ ટોલ ચૂકવવો પડશે?

Published: March 6, 2023, 16:10 IST

ફાગણમાં અષાઢી માહોલ | કપાસના ભાવ 40% ઘટ્યા | તુવેર પર નહીં લાગે ડ્યૂટી | Toll Tax વધશે?