ભારતનું શેરબજાર નીકળી જશે USથી આગળ, ડિમેટ ખાતામાં પૈસા નાખ્યા વગર ડાયરેક્ટ ખરીદી શકશો શેર

SEBI કઈ યોજના પર કામ કરી રહી છે? Stock Marketમાં મોટા ફેરફાર થઈ રહ્યાં છે? ઘઉંની મોંઘવારી કેમ વધી? ખાદ્ય ફુગાવો અંકુશમાં રાખવામાં કોણ બની શકે છે વિલન?

  • Team Money9
  • Last Updated : January 17, 2023, 15:32 IST
Published: January 17, 2023, 15:32 IST

ભારતનું શેરબજાર નીકળી જશે USથી આગળ, ડિમેટ ખાતામાં પૈસા નાખ્યા વગર ડાયરેક્ટ ખરીદી શકશો શેર