છૂટક મોંઘવારી ઘટી પણ ખાવાનું તેલ મોંઘું થવાની શક્યતાઃ NRI મોકલી શકશે UPIથી પૈસા

છૂટક મોંઘવારી (CPI based Inflation) કેટલી થઈ? શું ખાવાનું તેલ (Cooking Oil) ફરી મોંઘું થશે? UPIથી કયા દેશમાં થઈ શકશે Digital Payment?

  • Team Money9
  • Last Updated : January 12, 2023, 16:04 IST
Published: January 12, 2023, 16:04 IST

છૂટક મોંઘવારી ઘટી પણ ખાવાનું તેલ મોંઘું થવાની શક્યતાઃ NRI મોકલી શકશે UPIથી પૈસા