ફેસ્ટિવ સીઝન પહેલાં કાર, બાઈક મોંઘા થશે? ઘઉંના ભાવ પહોંચ્યા વિક્રમ ઊંચાઈએ

સેમિકન્ડકર પૉલિસી જાહેર કરનારું ગુજરાત ભારતનું પ્રથમ રાજ્ય બની ગયું છે. 27 જુલાઈએ ઘઉંના ભાવમાં વિક્રમ ટોચ બની છે. અન્ય સમાચાર જાણવા માટે જુઓ આ વીડિયો.

Published: July 27, 2022, 17:00 IST

ફેસ્ટિવ સીઝન પહેલાં કાર, બાઈક મોંઘા થશે? ઘઉંના ભાવ પહોંચ્યા વિક્રમ ઊંચાઈએ