સસ્તાં સ્માર્ટફોન મોંઘા થશે? | ઘઉં, ચણા સહિતના પાકની MSP કેટલી વધી? | ડીઝલ કારના ભાવ કેમ વધવાના છે?

બજેટ સ્માર્ટફોન શા માટે મોંઘા થશે? રવિ સીઝન પહેલાં ખેડૂતોને કઈ ગિફ્ટ મળી? ડીઝલ અને પેટ્રોલ ગાડીઓ કેટલી મોંઘી થશે? જાણવા માટે સાંભળો MONEY TIME....

  • Team Money9
  • Last Updated : October 18, 2022, 16:20 IST
Published: October 18, 2022, 16:20 IST

સસ્તાં સ્માર્ટફોન મોંઘા થશે? | ઘઉં, ચણા સહિતના પાકની MSP કેટલી વધી? | ડીઝલ કારના ભાવ કેમ વધવાના છે?