ટકોરાબંધ ટેક. કંપનીઓનું ટાંય ટાંય ફિસ...!

અમેરિકાની ફેસબૂક, એપલ, ગૂગલ, માઈક્રોસોફ્ટથી લઈને ભારતમાં TCS, વિપ્રો, ઈન્ફોસિસ જેવા ટેક સ્ટૉક્સ ઘટી રહ્યાં છે. આખરે ટેક વર્લ્ડમાં શું ચાલી રહ્યું છે?

  • Team Money9
  • Last Updated : August 23, 2022, 16:39 IST
Published: August 23, 2022, 16:39 IST

ટકોરાબંધ ટેક. કંપનીઓનું ટાંય ટાંય ફિસ...!