મોંઘવારીને મહાત કરવામાં સરકાર તો થાકી, હવે RBI શું કરશે?

મોંઘવારીને અંકુશમાં લેવા માટે સરકાર અને રિઝર્વ બેન્કે ભરેલાં પગલાં નકામા પુરવાર થયા છે. તો કોણ હોમી રહ્યું છે મોંઘવારીની આગમાં ઘી?

  • Team Money9
  • Last Updated : September 15, 2022, 15:24 IST
Published: September 15, 2022, 15:24 IST

મોંઘવારીને મહાત કરવામાં સરકાર તો થાકી, હવે RBI શું કરશે?