મજબૂત પરિણામ છે બેન્કિંગ શેર્સમાં તેજીનું કારણ

બેન્કોના Q2 રિઝલ્ટમાં કઈ મહત્ત્વની બાબત છુપાયેલી છે અને આગામી ક્વાર્ટરમાં તેમનું પ્રદર્શન કેવું રહી શકે છે, તે સમજવા માટે સાંભળો આ પૉડકાસ્ટ...

  • Team Money9
  • Last Updated : October 31, 2022, 13:45 IST
Published: October 31, 2022, 13:45 IST

મજબૂત પરિણામ છે બેન્કિંગ શેર્સમાં તેજીનું કારણ