મોંઘી લોન લેવા માટે પણ લોકોએ કરી પડાપડી

લોન સતત મોંઘી થઈ રહી છે છતાં છેલ્લાં કેટલાક દિવસોથી લોનની માંગમાં જબરજસ્ત વૃદ્ધિ નોંધાઈ છે. શા માટે વધી લોનની માંગ, તે જાણવા માટે જુઓ આ વીડિયો…

  • Team Money9
  • Last Updated : September 28, 2022, 14:26 IST
Published: September 28, 2022, 14:26 IST

મોંઘી લોન લેવા માટે પણ લોકોએ કરી પડાપડી