ફિનટેક કંપનીઓનું બિઝનેસ મોડલ ખતરામાં!

રિઝર્વ બેંકે ફિનટેકને પ્રીપેઇડ કાર્ડ અને વૉલેટ્સ માટે ક્રેડિટ લાઇન આપવા અથવા તો એમ કહીએ કે લોન આપવાથી રોકી દીધી છે.

Published: July 5, 2022, 06:24 IST

ફિનટેક કંપનીઓનું બિઝનેસ મોડલ ખતરામાં!