10 મહિનાના નીચલા સ્તરે કેમ પહોંચ્યું Equity Mutual Fundમાં રોકાણ?

ભારતીય શેર બજારમાં મજબૂતી છતાં ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સનો ઇનફ્લો છેલ્લા 10 મહિનાના સૌથી નીચલા સ્તરે પહોંચી ગયો છે.

  • Team Money9
  • Last Updated : September 27, 2022, 15:55 IST
Published: September 27, 2022, 15:55 IST

10 મહિનાના નીચલા સ્તરે કેમ પહોંચ્યું Equity Mutual Fundમાં રોકાણ?