સ્ટીલ એક્સપૉર્ટ પર ટેક્સનો નિર્ણય આકરો સાબિત થયો

સ્ટીલની નિકાસ પર ટેક્સનો નિર્ણય આકરો સાબિત થઈ રહ્યો છે. સ્ટીલ ઉદ્યોગે વૈશ્વિક માર્કેટમાં જે હિસ્સો કબજે કર્યો હતો, તે ગુમાવવાનો વારો આવ્યો છે.

  • Team Money9
  • Last Updated : September 2, 2022, 10:53 IST
Published: September 2, 2022, 10:53 IST

સ્ટીલ એક્સપૉર્ટ પર ટેક્સનો નિર્ણય આકરો સાબિત થયો