કેટલું સસ્તું થશે ખાદ્ય તેલ?

ચારેકોરથી મોંઘવારીનો મારો સહન કરી રહેલી જનતા માટે રાહતનાં સમાચાર આવ્યા છે, કારણ કે ખાદ્ય તેલના ભાવમાં ફટાફટ ઘટાડો શરૂ થઈ ગયો છે.

Published: June 23, 2022, 12:29 IST

કેટલું સસ્તું થશે ખાદ્ય તેલ?