કપાસના ભાવમાં ભડકો, હવે કપડાંની મોંઘવારી દઝાડશે?

કપાસના ભાવ અત્યારે આભ આંબી રહ્યાં છે. શું કપાસના ભાવ ઘટવાની શક્યતા છે? શું કપાસ મોંઘો થશે તો કપડાં વધુ મોંઘા થશે? જાણવા માટે જુઓ આ વીડિયો...

  • Team Money9
  • Last Updated : August 24, 2022, 13:23 IST
Published: August 24, 2022, 13:23 IST

કપાસના ભાવમાં ભડકો, હવે કપડાંની મોંઘવારી દઝાડશે?