Rajasthan gig workers bill: શું આ કાયદાથી બદલાશે ગિગ વર્કર્સની સ્થિતિ? Money9 Special

રાજસ્થાન સરકારે ગિગ વર્કર્સ માટે તાજેતરમાં એક કાયદાને મંજૂરી આપી છે. પરંતુ ગિગ વર્કર્સ કોણ હોય છે? તેમની શું ઈચ્છા છે? અત્યારે તેમની સ્થિતિ કેવી છે? અને રાજસ્થાન સરકારના કાયદામાં તેમના માટે શું છે?

Published: August 4, 2023, 11:18 IST

Rajasthan gig workers bill: શું આ કાયદાથી બદલાશે ગિગ વર્કર્સની સ્થિતિ? Money9 Special