વધતા વ્યાજ દરોનો ફાયદો મ્યુ.ફંડ રોકાણકારોને કેવી રીતે મળે?

વધતા વ્યાજ દરોનો ફાયદો ઇક્વિટી ફંડને મળશે કે ડેટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સને. આવો જાણીએ આ રિપોર્ટમાં.

  • Team Money9
  • Last Updated : January 4, 2023, 09:27 IST
Published: January 4, 2023, 09:27 IST

વધતા વ્યાજ દરોનો ફાયદો મ્યુ.ફંડ રોકાણકારોને કેવી રીતે મળે?