સરકારી યોજનાઓનો લાભ ગરીબોને નહીં?

મની9નો પર્સનલ ફાઇનાન્સ સર્વે જણાવે છે કે મહિનામાં 15 હજાર રૂપિયાથી ઓછું કમાતા પરિવારોમાં માત્ર 2 ટકા જ પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજનાનો લાભ લઇ શક્યા છે.

  • Team Money9
  • Last Updated : December 20, 2022, 05:47 IST
Published: December 20, 2022, 05:47 IST

સરકારી યોજનાઓનો લાભ ગરીબોને નહીં?