2022માં સોનાએ સેન્સેક્સને મ્હાત આપી

2022માં અત્યાર સુધી શેર બજાર અને ગોલ્ડમાં કરવામાં આવેલા રોકાણ પર રિટર્નને જોઇએ તો સેન્સેક્સના મુકાબલે ગોલ્ડ ઘણું આગળ દેખાય છે.

  • Team Money9
  • Last Updated : December 19, 2022, 07:01 IST
Published: December 19, 2022, 07:01 IST

2022માં સોનાએ સેન્સેક્સને મ્હાત આપી