સરકારી કંપનીઓ વધારાના પૈસા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં શા માટે રોકી રહી છે?

સરકારી કંપનીઓ પાસે અઢળક રોકડ રકમ પડી છે, પરંતુ તેનો ઉપયોગ ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે કરવાની જગ્યાએ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં રોકવા માટે કરી રહી છે. જાણો શા માટે.

  • Team Money9
  • Last Updated : December 12, 2022, 15:04 IST
Published: December 12, 2022, 15:04 IST

સરકારી કંપનીઓ વધારાના પૈસા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં શા માટે રોકી રહી છે?