નવા નિયમોથી ગોલ્ડ માર્કેટમાં વધશે પારદર્શકતા, પણ ભાવ ઘટશે કે વધશે?

સરકારે તાજેતરમાં ગોલ્ડ સંબંધિત બે મોટા નિર્ણય લીધા હતા. આ બંને નિર્ણયની ગોલ્ડ માર્કેટ પર કેવી અસર પડશે, તે જાણવા માટે જુઓ આ વીડિયો...

Published: July 13, 2022, 15:40 IST

નવા નિયમોથી ગોલ્ડ માર્કેટમાં વધશે પારદર્શકતા, પણ ભાવ ઘટશે કે વધશે?