હવે માનસિક રોગનું પણ મળશે વીમા કવર

ઇરડાએ હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી હેઠળ માનસિક બીમારીને સામેલ કરવાનો વીમા કંપનીઓને નિર્દેશ કર્યો છે.

  • Team Money9
  • Last Updated : November 16, 2022, 05:34 IST
Published: November 16, 2022, 05:34 IST

હવે માનસિક રોગનું પણ મળશે વીમા કવર