ભારતનાં પરિવારની સરેરાશ કમાણી કેટલી છે?

ભારતનો પહેલો પર્સનલ ફાઇનાન્સ સર્વે તમને બતાવે છે કે ભારતનો એવરેજ પરિવાર મહિને 23 હજાર રૂપિયા કમાય છે.

Published: November 7, 2022, 11:59 IST

ભારતનાં પરિવારની સરેરાશ કમાણી કેટલી છે?