નેચરલ ગેસની મોંઘવારી લોકોની કેડ ભાંગી નાખશે?

નેચરલ ગેસ 40% મોંઘો થયો છે અને તેનો ઉપયોગ વીજળી, ખાતર ઉદ્યોગમાં તેમજ CNG, PNG માટે થતો હોવાથી આ તમામ ચીજોના ભાવમાં તોતિંગ વધારો થવાનો છે....

  • Team Money9
  • Last Updated : October 4, 2022, 15:27 IST
Published: October 4, 2022, 15:27 IST

નેચરલ ગેસની મોંઘવારી લોકોની કેડ ભાંગી નાખશે?