નોઇડાનો ટ્વિન ટાવર કેમ તોડવામાં આવ્યો?

સુપ્રીમ કોર્ટે અધિકારીઓની સાથે મીલીભગત કરીને બિલ્ડિંગ સંબંધી નિયમોનું ઉલ્લંઘન થયું હોવાનું કારણ રજૂ કરીને ટ્વિન ટાવરને તોડી નાંખવાનો આદેશ આપ્યો.

  • Team Money9
  • Last Updated : September 13, 2022, 10:29 IST
Published: September 13, 2022, 10:29 IST

નોઇડાનો ટ્વિન ટાવર કેમ તોડવામાં આવ્યો?