ઘર ખરીદવાનો યોગ્ય સમય કયો?

અત્યારે પ્રોપર્ટીના ભાવ આસમાને છે. હોમ લોનના વ્યાજ દરો પણ ઊંચા છે. આવી સ્થિતિમાં ઘર ખરીદવા જેવો મોટો નાણાકીય નિર્ણય લેવો એક મોટો પડકાર બની જાય છે. પ્રોપર્ટી ખરીદવા માટે કોઈ સેટ રૂલ નથી. જેને ફૂલફિલ કરીને તમે ડ્રિમ હોમનું સપનું પૂર્ણ કરી શકો. પરંતુ કેટલાક ફેક્ટર્સ જરૂર છે. જેની મદદથી તમે એ વાતનો નિર્ણય કરી શકો છો કે ક્યારે તમે ઘર ખરીદી શકો છો.

Published: January 23, 2024, 11:20 IST

ઘર ખરીદવાનો યોગ્ય સમય કયો?