તમે પણ ચેક કરી શકો છો સિમેન્ટની ક્વોલિટી, જાણો કેવી રીતે?

સિમેન્ટ સૌથી જરુરી ચીજ છે. હકીકતમાં તે એક બાઇંડિંગ મટિરીયલ છે, જે બાકીના બિલ્ડિંગ મટિરીયલને એકબીજા સાથે બાંધી રાખવાનું કામ કરે છે.

Published: March 29, 2023, 06:37 IST

તમે પણ ચેક કરી શકો છો સિમેન્ટની ક્વોલિટી, જાણો કેવી રીતે?