ઘર ખરીદતા પહેલાં જાણી લો આ વાતો- થશે બચત

રેડી-ટૂ-મૂવ ફ્લેટની કિંમતો તેના લોકેશન, કન્સ્ટ્રક્શન ક્વોલિટી, ફ્લેટ કેટલો જુનો છે અને પ્રોપર્ટી બજારની શું હાલત છે.વગેરે ચીજો પર આધાર રાખે છે.

Published: July 27, 2022, 07:02 IST

ઘર ખરીદતા પહેલાં જાણી લો આ વાતો- થશે બચત