મોટા શહેરોમાં કેટલા વધ્યા ઘરભાડાં? ભાડાં વધવાનું શું છે કારણ?

રિયલ એસ્ટેટ પોર્ટલ મેજિકબ્રિક્સના હાઉસિંગ રેન્ટલ ઇન્ડેક્સ અનુસાર, વર્ષ 2022ના પહેલા 9 મહિનામાં દેશના 13 મુખ્ય શહેરોમાં ત્રિમાસિક ધોરણે ભાડા વધ્યા છે.

  • Team Money9
  • Last Updated : February 3, 2023, 13:04 IST
Published: February 3, 2023, 13:04 IST

મોટા શહેરોમાં કેટલા વધ્યા ઘરભાડાં? ભાડાં વધવાનું શું છે કારણ?