પ્રોપર્ટી ખરીદતી રાખો ધ્યાન, નહીં તો થશે ભયંકર નુકસાન

એક રિપોર્ટ અનુસાર ભારતમાં 77 લાખ લોકો જમીન કે પ્રોપર્ટી વિવાદમાં ફસાયેલા છે.

  • Team Money9
  • Last Updated : January 9, 2023, 13:42 IST
Published: January 9, 2023, 13:42 IST

પ્રોપર્ટી ખરીદતી રાખો ધ્યાન, નહીં તો થશે ભયંકર નુકસાન