ભારતીય ધનિકો વિદેશમાં પ્રોપર્ટી ક્યાં ખરીદે છે?

છેલ્લા કેટલાક સમયથી પ્રોપર્ટી બજારમાં એક નવો ટ્રેન્ડ જોવા મળી રહ્યો છે. ઘણાં ધનિક ભારતીય એટલે કે HNIs વિદેશમાં સંપત્તિ ખરીદી રહ્યાં છે.

  • Team Money9
  • Last Updated : November 23, 2022, 10:43 IST
Published: November 23, 2022, 10:43 IST

ભારતીય ધનિકો વિદેશમાં પ્રોપર્ટી ક્યાં ખરીદે છે?