ડ્રીમ હોમ ખરીદવા માટે શું આ યોગ્ય સમય છે?

કેટલાક મહિના પહેલાં આકાશને આંબી રહેલા સીમેન્ટ અને સળિયા જેવા બિલ્ડિંગ મટિરિયલના ભાવ હવે નરમ પડ્યા છે.

  • Team Money9
  • Last Updated : September 1, 2022, 14:19 IST
Published: September 1, 2022, 14:19 IST

ડ્રીમ હોમ ખરીદવા માટે શું આ યોગ્ય સમય છે?