મહિલાના નામે પ્રોપર્ટી ખરીદવાના શું છે ફાયદા?

સામાન્ય રીતે, પુરૂષોની તુલનામાં મહિલાઓને વ્યાજ દરમાં 5 થી 10 બેસિસ પોઈન્ટ્સ એટલે કે 0.05 થી 0.10 ટકાની છૂટ મળે છે. બેંકોના છૂટના દરો અલગ-અલગ હોઇ શકે છે. જે ક્રેડિટ સ્કોર પર આધાર રાખે છે.

  • Team Money9
  • Last Updated : February 23, 2024, 13:03 IST
Published: February 23, 2024, 13:03 IST

મહિલાના નામે પ્રોપર્ટી ખરીદવાના શું છે ફાયદા?