શું એપને તમામ પરમિશન આપી દેવી જોઇએ?

વધતા સાયબર ફ્રોડના બનાવો વચ્ચે ફોનની સુરક્ષા કરવી તમારા માટે જરૂરી છે. લગભગ દરેક વ્યક્તિના સ્માર્ટફોનમાં મહત્વના દસ્તાવેજો, ડેબિટ કે ક્રેડિટ કાર્ડની ડિટેલ્સ, બેંકિંગ એપ પાસવર્ડ વગેરે સેવ રહે છે.

  • Team Money9
  • Last Updated : November 24, 2023, 10:53 IST
Published: November 24, 2023, 10:53 IST

શું એપને તમામ પરમિશન આપી દેવી જોઇએ?