ઓનલાઈન લોન આપતી કંપનીની વિશ્વસનીયતા કેવી રીતે ચકાસવી?

ઓનલાઈન લોન આપનારી કંપનીઓનો રાફડો ફાટ્યો છે. ઘણી લેન્ડિંગ એપ ગેરકાનૂની છે. આવી બોગસ એપથી બચીને રહેવા માટે શું કરવું? જાણવા માટે સાંભળો આ પૉડકાસ્ટ...

  • Team Money9
  • Last Updated : October 27, 2022, 14:23 IST
Published: October 27, 2022, 14:23 IST

ઓનલાઈન લોન આપતી કંપનીની વિશ્વસનીયતા કેવી રીતે ચકાસવી?