લોન રિકવરી એજન્ટ કરી રહ્યાં છે પરેશાન? તમારી પાસે આ છે કાયદાકીય અધિકાર

આરબીઆઇની ગાઇડલાઇન અનુસાર લોન રિકવરી માટે મસલ પાવરનો ઉપયોગ કરવો કે ઉપયોગ કરવાની ધમકી આપવી એ હેરાનગતિની વ્યાખ્યામાં આવે છે.

Published: July 7, 2022, 06:30 IST

લોન રિકવરી એજન્ટ કરી રહ્યાં છે પરેશાન? તમારી પાસે આ છે કાયદાકીય અધિકાર