Loan appsના ચક્કરમાં કોઇએ ગુમાવ્યો જીવ તો કોઇ થઇ ગયું બર્બાદ, જાણો કેવી રીતે લૂંટે છે આ એપ

Chinese Loan App કે Instant Loan App સાથે જોડાયેલા ઘણા કેસો સતત સામે આવી રહ્યા છે. આ એપના ચક્કરમાં લોકો આત્મહત્યા કરવા સુધી મજબૂર થઇ રહ્યાં છે.

Published: July 20, 2023, 13:56 IST

Loan appsના ચક્કરમાં કોઇએ ગુમાવ્યો જીવ તો કોઇ થઇ ગયું બર્બાદ, જાણો કેવી રીતે લૂંટે છે આ એપ